US TROOPS OUT NOW! Ilantad at Labanan ang Pagpapakatuta ni NoyNoy sa Papatinding Interbensyon ng US sa Pilipinas

“We have pacified some thousands of the islanders and buried them; destroyed their fields; burned their villages, and turned their widows and orphans out-of-doors; furnished heartbreak by exile to some dozens of disagreeable patriots; subjugated the remaining ten millions by Benevolent Assimilation, which is the pious new name of the musket; we have acquired property in the three hundred concubines and other slaves of our business partner, the Sultan of Sulu, and hoisted our protecting flag over that swag. And so, by these providences of god — and the phrase is the government’s, not mine — we are a World Power.”

Mark Twain on the Philippine-American War of 1899
October 15, 1900
The New York Herald

 

Unang buwan pa lamang ng taong 2013, walang pagtatanggi nang pinakita ni Aquino ang kanyang pagpapakatuta sa patuloy na pagtapak sa pambansang soberanya ng Estados Unidos ng Amerika (US) sa pamamagitan ng interbensyon nito sa bansa. Sinimulan ito ng balita na isang US Unmanned Aerial Vehicle o mas kilala bilang US Drone ang natagpuan sa karagatan ng Masbate. Hindi pa man lubos na nakakapagpaliwanag si Aquino at ang US hinggil sa usapin na ito, sumambulat na ang pagsadsad ng isang US Navy Warship sa Tubbataha Reef na tinaguriang national treasure at isang World Heritage Site. Sa mga insidenteng ito, hindi maikakaila ng gobyerno ang malinaw na paglabag sa pambansang soberanya na sa katunayan ay resulta ng mga di pantay na kasunduan na kinapapalooban ng ating bansa tulad ng Visiting Forces Agreement (VFA) at Mutual Defense Treaty (MDT).

Sa katunayan, ilan lamang ito sa mga resulta sa naganap na Strategic Defense Dialogue noong Enero 2012, sa pagitan ng Pilipinas at US. Ito ay naglantad sa pagkapapet ng gobyernong Aquino sa pagpayag nito sa plano ng US. na dagdagan at pangmatagalang magdeploy ng tropang Amerikano sa ating bansa.

Walang ibang idudulot ito kung hindi ang papatinding panghihimasok ng US sa internal na mga usapin sa ating bansa, ang mas mahigpit na pagkontrol sa ating ekonomiya upang isulong ang mga bangkaroteng polisiyang neo-liberal, ang pagkamkam sa yaman ng ating bansa, at ang paggamit sa papet na gobyernong Aquino sa pansarili nitong imperyalistang interes sa rehiyon.

Isang siglo makaraan ang henosidyo (genocide) ng Amerika sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano (ng itinatag ang imperyalistang kapangyarihan ng US mula sa dugo ng mamamayang Pilipino sa una nitong digmang agresyon sa Asya-Pasipiko) ibinabandila sa kasalukuyan ng US ang American Pacific Century upang buhayin ang nasa krisis nitong ekonomya at mapanatili ang paghahari sa mundo. Ito ang nasa likod ng agresibong pagbabago ng estratehiyang pang-militar ng US – sa pamamagitan ng pagkontrol ng pamilihan ng rehiyon upang makapagpiga pa ng mga dambuhalang tubo at makordonan ang lumalakas na ekonomiya ng karibal nitong bansang Tsina.

Kaya naman inilabas ang praymer na ito upang:

1. magsilbi sa malawakang propaganda-edukasyon sa hanay ng mga kabataan at mamamayan para sa pagpapalalim ng kaalaman sa  masidhing panghihimasok ng US sa bansa at sa Asya-Pasipiko.

2. mailantad at mapatibay ang mga kongkretong batayan sa pagyukod ng tutang rehimeng Aquino sa panghihimasok ng US sa bansa.

3. maihapag at mapagkaisa ang mga kabataan at mamamayan para sa pagpapalakas ng kilusang masa laban sa tumitinding interbensiyon ng US sa bansa.

Higit kailanman, ngayon ang panahon upang patibayin ang pagkakaisa ng kabataan at mamamayan upang labanan ang iskema ng pagpaparami ng tropang ng US sa bansa at nang papatinding panghimasok ng US sa Pilipinas, maging sa Asya-Pasipiko.

 

ANG BALIKATAN AT MAS MASIDHING PANGHIHIMASOK NG US

Ang BALIKATAN exercises ay isang programa ng “joint military exercises” sa pagitan ng pwersang militar ng Pilipinas at ng Estados Unidos.

Natigil pansamantala ang joint military exercises sa pagitan ng mga taong 1992-1998 matapos na mapatalsik ang base at tropang Amerikano sa bansa dahil sa lakas ng protesta ng mamamayan at boto ng Senado noong 1991. Ngunit, nanumbalik ito nang pirmahan ni Estrada ang Visiting Forces Agreement (VFA) noong Mayo 27, 1999.

Ang VFA ay ang ligal na batayang ginagamit ng papet na gobyerno ng Pilipinas upang pahintulutan ang pagpasok mga tropang militar ng Amerika sa ating bansa. Sa gitna ng napakalakas na protesta, bingi-bingihang pinatupad ang VFA kahit pa ito’y labag sa Konstitusyon ng Pilipinas at nagwawalang bahala sa lahat ng tagumpay ng mamamayan sa kilusan sa pagpapaalis ng tropang Amerikano sa bansa.

Upang mailusot ang BALIKATAN noong 2001, ikinakatwiran ng gobyernong Arroyo na kailangan diumano ito upang i-modernisa ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at upang maging handa sa anumang panlabas na banta o pananalakay sa bansa. Itinuturo ng gobyerno ng Pilipinas na ito ay bahagi ng Mutual Defense Treaty (MDT) na nilagdaan noong 1951 sa pagitan ng US at Pilipinas.

Ikinatwiran din ng administrasyon ni Bush at Arroyo na kailangan ang Balikatan Exercises upang masugpo ang kriminal na grupong Abu Sayaff Group (ASG) sa Basilan, Mindanao na sa katotohanan ay bahagi ng giyerang agresyon ng US na nagkukunwaring giyera laban sa terorismo.

Nilagdaan din ang Mutual Logistics and Support Agreement (MLSA) sa pagitan lamang ni Gen. Diomedio Villanueva na chief of staff ng AFP at Adm. Dennis Blair bilang commander-in-chief ng USAF Pacific Command. Ito ay upang suhayan ang mas matagal na pananatili ng tropa ng US at ang walang sagkang paggamit ng mga pasilidad-pangmilitar sa Pilipinas. . Upang maiwasan ang papalakas na protesta, pinalabas ng rehimeng US-Arroyo na ito’y isang “arrangement” lamang at hindi labag sa Konstitusyon ng Pilipinas na nagbabawal sa permanenteng presensya ng dayuhang militar, at mga dayuhang kagamitang pandigma sa bansa. Sa katunayan, ang MLSA ay bagong pangalan lamang ng Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA) na hindi naipasa dahil sa matinding protesta ng mamamayan sa gobyernong Ramos.

Ang mga makaisang-panig na mga kasunduang ito—VFA, MLSA na nakatuntong sa MDT sa pagitan ng Pilipinas at US ay ipinagpapatuloy ng gobyernong Aquino.

Sa kasalukuyan, may tinatayang 600 US Special Forces sa Camp Navarro sa Zamboanga. Walang kontrol ang AFP sa Camp Navarro sa loob ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) Headquarters na nagmimistulang bagong base ng US sa bansa. Ipinagbabawal din ang pagpasok ng sundalong Pilipino at kahit na inspeksyon ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kagamitan at pasilidad-militar ng US na nakalagak dito.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11