IPAGTANGGOL ANG PAMBANSANG SOBERANYA AT KASARINLAN! BIGUIN ANG ACCESS AGREEMENT NG REHIMENG U.S.-AQUINO!

Kinukondena ng League of Filipino Students (LFS) at ng mga makabayang kabataan ang patuloy na pagyukod ng rehimeng Aquino sa tumitinding interbensyon ng U.S. at iba pang imperyalistang bansa sa Pilipinas.

Ang pagbibigay ng rehimen ng pahintulot o access sa mga baseng militar sa bansa upang ipagamit sa US at sa kaalyado nitong Japan ay malaking pambabastos sa ating pambansang soberanya. Sa ilalim ng Access Agreement, pinahihintulutan ni Aquino ang ibayong pagdami ng mga barkong pandigma, eroplanong pang-giyera, at mga dayuhang tropang militar ng US na namamalagi sa bansa. Maluwag na ginagamit ng rehimeng US-Aquino ang Visiting Forces Agreement (VFA) sa pagtutulak ng maka-dayuhang Access Agreement. Walang itong ibang layuning kung hindi ang higit na pagpaparami ng mga permanenteng dayuhang pwersang militar at base sa bansa.

Pagpaparami ng Permanenteng Dayuhang Pwersang Militar sa Bansa

Sa kasalukuyan pa lamang, mayroon nang tinatayang 600 US Special Forces sa Camp Navarro, Zambaonga kung saan walang kontrol ang AFP. Sa katunayan, ipinagbabawal pa ang pagpasok ng mga sundalong Pilipino maging ang inspeksyon ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kagamitan at pasilidad-militar ng US na nakalagak dito.    Mayroon din tinatayang 6,000 miyembro ng USAF pirmis na nanatili sa bansa na nakgkukubli bilang mga “rotational” na pwersang militar para sa iba’t iba di-umanong tipo ng pagsasanay.

Bukod rito, matagal nang nagmimintina ng mga permanenteng pasilidad at opisina ang mga sundalong Amerikano sa loob ng mga kampo ng AFP. Sa pamamagitan ng Cooperative Security Locations (CSL) at Forward Operating Sites (FOS), napapanatili ng US ang kontrol sa ilang bahagi ng mga pasilidad at opisina sa Camp Aguinaldo gayon din sa Cotabato City at Basilan. Hindi pa kasama dito ang mga nauna nang naitalang base ng USAF sa bansa simula pa lamang ng 2000.

Papatindi pa ang nararansan nating interbensyong militar at pagyurak sa pambansang soberanya at teritoryal na integridad. Noong nakaraang taon pa lamang, bugbog na ang bansa sa labas-pasok na mga kagamitang pandigma ng US. Kabilang na rito ang 197 port calls at 444 American aircrafts na pinapayagan mag-landing sa iba’t ibang airports sa bansa. Samantala, isa sa 80 barkong padigmang nagalabas-pasok sa bansa, ang USS Guardian, ay sumadsad sa Tubbataha Reef nitong Enero lamang. Bagaman napaka-laki ng pinsalang dinulot ng US, hindi pa rin ito napapanagot sa mga paglabag sa umiiral na batas at higit sa lahat paglabag sa soberanya ng bansa.

Samakatuwid, ang Access Agreement ay magliligalisa lamang ng mga matatagal ng tropang Amerikano at mga baseng militar na naka-istasyon sa bansa. Mula rito, lubos na matatanggal ang mga kakaunti na ngang limitasyon para sa higit pang pagpapasok ng mga pwersa at baseng militar ng US at iba pang dayuhan sa Pilipinas. Higit sa pambabastos sa pambansang soberanya at teritoryal na itegridad, buong pangungutyang tinatapakan ng rehimeng US-Aquino ang napagtagumpayang laban ng mamamayang Pilipino sa pagpapatalsik ng baseng militar ng US sa bansa.

Hindi Para sa Depensa Kung Hindi Para sa Dayuhang Kontrol at Dominasyon

Isang kabalintunaan ang sinasabi ng rehimen na ang Access Agreement na ito ay para sa pagpapalakas ng depensa laban sa China. Sa katunayan, walang itong ibang interes na sinusulong kung hindi ang pagpapalakas ng kapangyarihan at dominasyon sa ekonomiya, pulitika, at larangang militar sa buong rehiyon ng Asya-Pasipiko.

Mula noong 2008 na krisis sa pinansyang kinasadlakan ng ekonomiya ng US, hindi pa ito nakakabawi at bagkus ay lalong lumalala at lumalalim pa nga ang pinagdadaanan nitong krisis. Gayon pa man, upang makamit ang inaasam nitong pananatili bilang isang World Power, kinakailangan nitong paramihin at palalimin ang kontrol at dominasyon sa mga atrasadong bansa tulad ng Pilipinas. Susi rin dito na kurdunan ang umuunlad na kapitalistang ekonomiya ng bansang China para sa pagkontrol ng US sa signipikanteng komersyo  sa Asya-Pasipiko. Walang ibang nais ang US kungdi ang i-denasyunalisa at i-liberalisa ang mga ekonomiya ng mga bansa sa Asya-Pasipiko, kabilang ang China, upang gatasan ng mga likas na yaman, murang hilaw na materyales, at murang lakas paggawa habang pinabibilis ang pag-ikot ng pera sa pamamagitan ng mga pautang.

Kung gayon, susing usapin rito ang pagpapalakas ng pwersang militar ng US sa Asya-Pasipiko. Sa pamamagitan ng pagpapatindi ng sigalot sa mga teritoryo, natutulak ang mga bansa na palakihin ang pangangailangan para sa mga modernong armas kung saan ang US military industrial complex ang magiging taga-suplay ng mga kontratang military habang nakakapagpataas ng kita at nakakapagpalalim ng kontrol sa mga bansang katulad ng Pilipinas.

Ibig sabihin, hindi totoo na ang Access Agreement ay nagsisilbi sa pagtatanggol ng ating teritoryo laban sa mga umaagaw nito. Sa katunayan, binibigyan kapangyarihan lamang ng Access Agreement ang US ang mga kaalyado nito na higit pang makapandambong sa likas na yaman ng Pilipinas at ibayong mapagsamantalahan ang mga kabataan at mamamayan.

Sa parehong pagkakataon, higit na pinalalabo ng Access Agreement ang posibilidad na maresolba sa isang diplomatikong pamamaraan ang tensyon sa West Philippine Sea. Lalo pa nitong inuudyok ang China na gumawa ng mga hakbanging militar laban sa Pilipinas para sa higit na kapakinabangan ng US.

Kung nais talaga ng Pilipinas na maresolba ang mga usapin sa China, dapat itigil nito ang pag-asa sa pagpapalakas ng pwersang militar ng dayuhan. Kinakailangan maipakita ni Aquino na seryoso ang ating bansa sa pagtutulak ng mga diplomatiko, bi-lateral, at multi-lateral na mga pulong para pag-usapan ang agawan sa teritoryo. Gayon din, kung talagang nais ni Aquino na palakasin ang kakayanan ng bansa na depensahan ang sarili, dapat ay magsimula na ito sa pagtutuon ng pansin kung paano natin malilinang ang ating sariling mga industriya imbes sa pag-asa sa mga lumang kagamitang pandigmang nililimos ng US.

Pagpapalala ng Paglabag sa Karapatang Pantao at Pagsira sa Kalikasan

Sa pagdami ng tropang Amerikano sa bansa sa pamamagitan ng Access Agreement, nilalagay ni Aquino sa bulnerableng katayuan ang kabataan at mamamayan. Kasabay ng papalalang interbensyong militar ay ang pagtaas ng kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao at iba’t ibang porma ng harassment.

Disyembre 2010, makalipas lamang ang ilang buwan pagkatapos ng inagurasyon ni Aquino, anim na mamamahayag ang binantaan ng mga tropang Amerikano dahil sa pagkuha ng mga video footage ng mga pasilidad sa ilalim ng VFA.

Noong Mayo 2011, dumaong ang pamosong USS Carl Vinson, ang barkong pandigmang naglulan sa mga kontrobersyal na labi ni Bin Laden, kung saan hayagan ang pagkatuta ni Aquino na makikita sa binigay nitong special tour sa bansa.

Gayon din, Abril noong nakaraang taon, ang pagsisimula ng Balikatan exercise ay agad na sinundan ng pagkamatay ng isang mangingisda at bente-anyos na anak nito sa Mindanao pagkatapos bumangga ang bangka nito sa barkong pandigma ng Estados Unidos.

Hindi rin natin makakalimutan ang ilang kaso ng panggagahasa ng mga tropang Amerikano sa ating mga kababaihan. Pinaka-tampok na rito ang pambababoy nila Lance Corporal Daniel Smith kay Nicole noong 2005. Hindi nagkaroon ng kahit anong ngipin ang gobyerno para ilagay sa kustodiya ng Pilipinas si Smith at sa halip ay nakatanggap ng special treatment nang inilipat ito mula Makati City Jail papuntang Embahada ng Amerika.

Kung babalikan pa natin ang mga kasalanan sa paglabag sa karapatang pantao noong panahon na nanalagi pa ang US bases sa bansa, hindi matatapos ang ating paglilista. Isa nang pinakatampok rito ang walang awa at walang abog na pagbaril ng mga sundalong Amerikano sa isang batang katutubo habang nangangalak. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa napapagbayaran ang maraming kasalanan na ito ng US sa mamamayang Pilipino.

Hindi rin nakaligtas mula sa mapanalasang kamay ng mga tropang militar ng US ang pagsira sa ating mga likas ng yaman. Bukod sa nabanggit na paninira sa Tubbataha Reef, naririyan rin ang pagtambak ng mga toxic waste sa karagatan ng Pilipinas. At ang patuloy na patagong pagpasok ng mga armas nukleyar na naglalagay sa peligro sa mga kabataan at mamamyan.

Ilan lamang ito sa mga talang kaso ng pagyurak sa ating pambansang soberanya at ang kaalinsabay na paglabag sa karapatan ng mamamayan at pagsira sa ating kalikasan. Kung gayon, nangangahulugan ang Access Agreement nang higit na pagpaparami ng rekord ng mga natatapakan ang karapatan ng pagtao at ibayong pagsalanta ng ating kalikasan.

Magkaisa para sa Pambansang Soberanya!

Sa pagbubukas ng Pilipinas sa mga base at pwersang militar ng US at mga kaalyado nito, tuwiran na iniiwan ni Aquino ang responsibilidad sa pagtatanggol sa ating pambansang soberanya at teritoryal na integridad. Malinaw na ang interes ni Aquino ay pagsilbihan ang mga kagustuhan ng US kahit pa masangkalan ang seguridad ng bansa at kahit pa masagasaan ang karapatan ng ating mga kabataan at mamamayan.

Nanawagan ang League of Filipino Students kasama ang lahat ng balangay at pormasyon nito sa lahat ng mga makabayan, patriyotiko, at progresibo na kabataan at mamamayang na muling pahigpitin ang pagkakaisa upang itaas ang laban para sa pambansang soberanya at kasarinlan.

Sa tatlong taon ni Aquino sa pwesto, makikita na wala itong ibang ginawa kung hindi patindihin ang ontrol at dominasyon ng US hindi lamang sa larangan militar kung hindi maging sa ekonomiya at pulitika. At sa gitna ng kanyang termino, nais niya itong itaas sa panibagong antas sa pamamagitan ng Access Agreement.

Kinakailangan natin mapagpasya at ubos kaya na biguin ang binabalak ng rehimeng US-Aquino. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng maramihang pagtatalakay hinggil sa usapin na ito at pagpapalawak ng naabot ng ating impluwensya at paliwanag. Mula rito, buong lakas na ipakita natin ang ating pagtutol sa pamamagitan ng iba’t ibang porma ng pagkilos mula sa mga social media class, mga kultural na pagtatanghal, hanggang sa pinaka-mataas na antas na paglabas sa lansangan.

Kinakailangan nating ipakita kay Aquino na hindi mananahimik ang kabataan at mamamayan sa patuloy na pagyurak nito sa soberanya at integridad ng bansa. Dapat malakas na kundenahin sa iba’t ibang panig ng bansa si Aquino sa patuloy na pagsuko ng kalayaan ng bansa sa dayuhan. Ang ating kolektibong aksyon ang magbibigay ng presyur sa rehimen para sa pagpapabigo sa kasunduang ito.

Napatunayan na atin sa kasaysayan ang lakas ng ating sama-samang pagkilos noong pinatalsik natin ang mga baseng militar ng US noon. Napatunayan na mamamayan at kabataang nagkakaisa ang pagiging mapagpasya sa kinabukasan ng ating bansa. Panahon na upang itaas ang pakikipaglaban para sa pambansang soberanya at kasarinlan. Gayon din, ubos-lakas nating isulong ang laban para baguhin ang isang sistema ng lipunan na para lamang sa iilan at sa dayuhan.

BIGUIN ANG ACCESS AGREEMENT NG REHIMENG US-AQUINO!

TUTULAN ANG PANUNUMBALIK NG DAYUHANG BASENG MILITAR SA PILIPINAS!

LABANAN ANG TUMITINDING INTERBENSYON NG U.S. SA BANSA!

IPAGTANGGOL ANG PAMBANSAG SOBERANYA AT KASARINLAN!

IMPERYALISMO, IBAGSAK!

ISULONG ANG PAMBANSANG SOBERANYA NA MAY SOSYALISTANG PERSPEKTIBA!